Optimistán várhatta a Tárnok KSK elleni hazai mérkőzését az Iszák Gábor vezette FC Dabas II. Fiatal csapatunk az első fordulóban elszenvedett Albertirsai vereség óta veretlen, ráadásul a tabellán elfoglalt helyezések alapján is a mérkőzés egyértelmű esélyesének számítottunk.

MLSZ

TAO PÁLYÁZTATÁS

A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát...

Letölthető dokumentumok:

2013.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület​

2013.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

2014.

Határozat - Hosszabbítás jóváhagyás SFPHAT_2258_51_20141113_SIGNED

2014.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (TAO 2014-2015 UP)

2014.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (TAO határozat tárgyi 2014-15.)

2015.

SFP 2015/2016 (be/SFPHPM01-08258/2015/MLSZ)

2015.

Határozat - A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban (be/SFP-08258/2015/MLSZ)

2016.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFP-11258/2016/MLSZ)

2016.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFPHPM01-11258/2016/MLSZ)

2017.

Határozat - Sportfejlesztési program meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása (be/SFP-11258/2016/MLSZ)

2017.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFP-16258/2017/MLSZ)

2017.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFPHPM01-16258/2017/MLSZ)

2018.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFPHPM01-22258/2018/MLSZ)

2018.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFP-22258/2018/MLSZ)

2019.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFPHPM01-29258/2019/MLSZ)

2019.

Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFPHPM01-29258/2019/MLSZ)

2020.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFP-36258/2020/MLSZ)

2020.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFP-42783/2020/MLSZ)

2021.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFP-44258/2021/MLSZ)

2022.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFP-53258/2022/MLSZ)

2023.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület (be/SFP-63258/2023/MLSZ)

2024.

Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület ( be/SFP-73258/2024/MLSZ)

Beszámoló:

2021.

FC Dabas - Éves beszámoló (2020)

Amit tudni kell a TAO Pályáztatásról

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát. A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

Jogszabályi háttér


A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza (a törvényt és a rendeletet megtalálja jobboldalon a Kapcsolódó jogszabályok cím alatt).

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást. A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz un. kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba.

Érdemes támogatni!

Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
– a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
– kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

A támogatás menete

1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása
A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően.

2. lépés: Támogató keresése
Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása
A támogató a Tao törvény 22/C. §-a szerint kiállított támogatási igazolás alapján közvetlenül teljesíti a támogatás utalását. 2015. január 1-től kezdődően új elem, hogy a támogató az őt terhelő 2016. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra felajánlást tehet, amelyet – bizonyos feltételek fennállása esetén – az adóhatóság utal át a kedvezményezett részére. A támogatót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás a támogató társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként (24/A. § szerinti igazolás).

4. lépés: Adókedvezmény
A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

Támogatható szervezetek

Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezető szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak:

– a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek,
– a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek,
– a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
– a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

Támogatható területek

A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:
– utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
– versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
– személyi jellegű ráfordításokra,
– tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,
– képzéssel összefüggő feladatokra.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő alábbi mértékeket:
– utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
– tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély összegű/ támogatásként nyújtható),
– tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
– tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak általános képzés esetén 50%-át, szakképzés esetén 25%-át.

Fontos! A TAO-támogatás nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület).

HÍRKATEGÓRIÁK

MLSZ ADATBANK